Bengkel Kedua Modul Kimia 2015 SBPI Gombak bersama Petrosains

Bengkel Kedua Modul Kimia 2015 SBPI Gombak bersama Petrosains

Khamis, 05.11.2015- Bengkel menguji keberkesanan modul bersama Petrosains telah dijalankan untuk membantu pemahaman  pelajar untuk menguasai kemahiran penulisan persamaan kimia.

2015-08-25 17.27.11

Guru dan murid SBPI Gombak bersama “Science Communicator” dari Petrosains

2015-08-25 16.41.10

Murid menjalankan aktiviti menggunakan modul