Karnival Teknologi I.R 4.0

Karnival Teknologi I.R 4.0

Rabu, 13 November 2019 – Murid-murid tingkatan 3 yang telah yang telah menduduki PT3 hari ini berpeluang menyertai Karnival Teknologi I.R (Industrial Revolution) 4.0 yang telah diadakan de UniKL.  Karnival yang mendapat kerjasama Universtiti Kuala Lumpur (UniKl BMI) telah memberi peluang kepada murid mempamerkan keupayaan mereka dalam menerokai bidang R&D, Robotik dan teknologi 3D printing melalui booth-booth yang telah mempamerkan hasil kerja dan penyeledikan mereka.

Sila klik link di bawah untuk gambar-gambar sekitar peristiwa :