HEM

HEM

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

  • Memperkasakan Sistem Rumah
  • Kepimpinan Global
  • Setiap Murid Boleh Menjadi Imam
  • Khatam Al Quran dan Hafalan Surah Pilihan
  • Jalinan Komuniti

Leave a Reply