Kurikulum

Kurikulum

Future Classroom

SBP Integrasi Gombak mempunyai Future Classroom (Bilik Darjah Masa Hadapan) yang mengandungi:

  • komponen digital seperti komputer, lcd projector dan lain-lain.
  • komponen kemanusiaan kopetensi masa hadapan yang boleh mengaplikasi
    maklumat dan ilmu pengetahuan dan
  • suasana global diwarnai oleh suasana perbincangan isu-isu antarabangsa

Future classroom, sangat signifikan dan selari PPPM 2013-2025 yang telah menggariskan 11 anjakan antara lainnya memanfaatkan ICT dalam pendidikan. Kewujudan future classroom ini juga selari dengan usaha SBP Integrasi Gombak yang sedang bertungkus lumus membangunkan dua program pendidikan bertarafantarabangsa iaitu MYPIB dan IBDP yang menuntut persekitaran pembelajaran kolaboratif, komunikatif, seimbang dan didasari dengan teori ilmu pengetahuan yang pragmatik semestinya elemen-elemen ini akan membantu pembentukan kognitif pelajar sebagai modal insan mithali yang sangat diperlukan oleh Negara pada era pasca globalisasi.

Leave a Reply